Auditorský pohľad na verejné obstarávanie
Prihlásiť sa
Ako získať prístup
Návod pre kontrolné subjekty

Konto vzniká vyžiadaním si prístupu ku kontrolnému náhľadu na verejné obstarávanie. Prístup ku kontrole verejného obstarávania je viazané na mail kontrolného orgánu uvedenom pri inicializácii kontroly. Prístup musí byť schválený správcom verejného obstarávania.
Pre získanie PIN kódu použite prosím funkciu zistiť nový/zabudnutý PIN.ULTIMA RATIO s.r.o.